تاریخ ثبت  1400/04/28
تعداد بازدید  405
پروژه اجرایی تأمین روشنایی مسیر ورودی فردو تا میدان شهدای فردو با تکمیل (بتن ریزی پایه های نگهدارنده تیرهای فلزی،نصب پایه ها و نصب چراغ های روشنایی) به پایان رسید و آماده بهره برداری جهت استفاده عمومی شما مردم گرانقدر می باشد.
نام
نام خانوادگی
ایمیل
متن